ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
JOBS

Θέσεις μεταδιδακτορικών ερευνητών και υποψηφίων διδακτόρων στα πλαίσιο του έργου της ESA “Hubble Catalogue of Variables”

Το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ανακοινώνει τις παρακάτω θέσεις στα πλαίσια του προγράμματος της ESA “Hubble Catalogue of Variables”: (i) δύο θέσεις μεταδιδακτορικών ερευνητών για τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των μεταβλητών αστέρων στο Hubble Source Catalog, (ii) μία θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή με εμπειρία σε προγραμματισμό ή προγραμματιστή, (iii) μερικές θέσεις υποψηφίων διδακτόρων, σχετικά με τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των μεταβλητών αστέρων στο Hubble Source Catalog (HSC). Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ.