ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) είναι ένα από τα τρία ερευνητικά ινστιτούτα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), του πρώτου ερευνητικού ιδρύματος του ελληνικού κράτους, που ιδρύθηκε το 1842.

Η παρούσα δομή του ΙΑΑΔΕΤ υφίσταται από τον Μάρτιο του 2012 όταν το Ινστιτούτο Αστρονομίας και Αστροφυσικής (ΙΑΑ) και το Ινστιτούτο Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΔΕΤ) συγχωνεύθηκαν. Το ΙΑΑ ήταν η μετεξέλιξη του Αστρονομικού Ινστιτούτου το οποίο είχε ιδρυθεί ως τμήμα του ΕΑΑ το 1890, παράλληλα με το Μετεωρολογικό και Σεισμολογικό τμήμα, παίρνοντας έτσι την σκυτάλη της παράδοσης στην έρευνα σε θέματα αστρονομίας στην Ελλάδα, η οποία είχε ξεκινήσει με την ίδρυση του ΕΑΑ το 1842. Αντίστοιχα το ΙΔΕΤ ήταν η μετεξέλιξη του Ιονοσφαιρικού Ινστιτούτου το οποίο είχε έτος ίδρυσης το 1955.

Διατελέσαντες Διευθυντές στο Ινστιτούτο

 

Το IΑΑΔΕΤ έχει ένα ιδιαίτερα ισχυρό ανθρώπινο δυναμικό. Αποτελείται από ερευνητές, συνεργάτες ερευνητές, άτομα ως μόνιμο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό και μία γραμματέα. Επιπλέον, υπάρχουν μεταδιδακτορικοί ερευνητές και υποστηρικτικό προσωπικό που χρηματοδοτούνται από ανταγωνιστικά διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα με ετήσιο προϋπολογισμό περίπου 5 εκ. ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαπενταετίας έχει αποκτήσει σταδιακά έναν σημαντικό αριθμό μοναδικών υποδομών. Σε αυτές περιλαμβάνεται και το τηλεσκόπιο 2.3μ. Αρίσταρχος, το οποίο είναι δεύτερο σε μέγεθος στην ηπειρωτική Ευρώπη. Έχει επομένως, τη δυνατότητα και τον στόχο να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις εθνικές προσπάθειες έρευνας στους τομείς που θεραπεύει καθώς και μια διακριτή παρουσία στον ευρωπαϊκό χώρο.

Το ΙΑΑΔΕΤ έχει πλούσια ιστορία διάχυσης της επιστημονικής γνώσης σε θέματα αστρονομίας και διαστημικής φυσικής προς το ευρύ κοινό. Το πρόσφατα ανακαινισμένο κέντρο επισκεπτών του στην Πεντέλη έχει δεχθεί από το 1995 πάνω από 200,000 επισκέπτες, τόσο μαθητές όσο και ενήλικες, ενώ το κέντρο επισκεπτών στο Θησείο, με το επιβλητικό κτίριο Σίνα απέναντι από την Ακρόπολη, από το 2014 έχει ανοίξει και αυτό τις θύρες του για τακτικές βραδινές ξεναγήσεις του αττικού ουρανού. Έτσι, το κοινό της Αθήνας, και όχι μόνο, έχει την ευκαιρία να ξεναγηθεί στις ιστορικές εγκαταστάσεις του ΕΑΑ, να ανακαλύψει τον υπέροχο νυχτερινό ουρανό μέσα από τα τηλεσκόπιά του και να βρει κάποιες απαντήσεις στις απορίες του για τα μυστήρια του Σύμπαντος.

Το Ινστιτούτο εποπτεύεται και χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και
Καινοτομίας.