ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
JOBS

ΠΡΟΣΚΛΗΣH ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών προκηρύσσει μια θέση υποστήριξης διαχείρισης έργου στο πλαίσιο του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος “Hubble Catalog of Variables”. Οι αρμοδιότητες περιλαμβάνουν την υποστήριξη της οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης του προγράμματος, σε στενή συνεργασία με την ομάδα διαχείρισης του έργου. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.