ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
SEMINAR

Physical conditions of the molecular gas in Luminous Infrared Galaxies: First results from the Herschel Space Observatory