ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
SEMINAR

Trying to understand the nature of the Crab nebula: A look in the inner and outer regions of the nebula