ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
SEMINAR

Constraining the AGN host galaxy properties with Spectral Energy Distribution modelling