ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
SEMINAR

Numerical simulations versus analytical models: What can we learn about counterrotation and dead zones in young star and AGN jets?