ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
SEMINAR

A study of radiative instabilities in leptohadronic plasmas and of particle acceleration in Gamma Ray Bursts