ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
SEMINAR

The Lightenings that follow the Thunder: The Electromagnetic Signals of Neutron Star Mergers