ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ξενάγηση των συνέδρων του IGAARS στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο Θησείο.