ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Η Anna Kampouri, μέλος της ομάδας NOA-React του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ, εξασφάλισε μια από τις λίγες θέσεις (με υποτροφία) για την παρακολούθηση του 6ου Εκπαιδευτικού Προγράμματος για την Ατμοσφαιρική Σύσταση!

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στο Kjeller της Νορβηγίας από 16 έως 20 Σεπτεμβρίου 2024, και διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Κλίματος και Έρευνας NILU, σε συνεργασία με το Copernicus ECMWF , την Υπηρεσία Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας του #CopernicusAtmosphere (CAMS), τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA), και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Εκμετάλλευση των Μετεωρολογικών Δορυφόρων (EUMETSAT).
Το πρόγραμμα προσφέρει μια εις βάθος εισαγωγή στην παρακολούθηση και μοντελοποίηση δεδομένων της ατμοσφαιρικής σύστασης, με χρήση προηγμένων τεχνολογιών όπως η δορυφορική ανίχνευση και η αφομοίωση δεδομένων. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δικτυωθούν με άλλους επαγγελματίες και επιστήμονες στον τομέα των ατμοσφαιρικών επιστημών.
Η συμμετοχή της Άννας σε αυτό το πρόγραμμα θα ενισχύσει τις γνώσεις και την τεχνική της κατάρτιση, ως υπεύθυνη της υπηρεσίας AtmoHub που υλοποιεί το πρόγραμμα Copernicus Atmosphere Monitoring Service – National Collaboration Program για την Ελλάδα.
Συγχαρητήρια, Άννα! Είμαστε πολύ περήφανοι για σένα και την προσπάθειά σου στην προώθηση της ατμοσφαιρικής επιστήμης!