ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Από τη συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα: «Συμμαχία Τεχνολογιών Αιχμής, Γεωεπιστημών και Πολιτικής Βούλησης για την υπεράσπιση της βιωσιμότητας του Πλανήτη» που πραγματοποιηθήκε στο πλαίσιο του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου IGARSS 2024, σήμερα Τρίτη 9 Ιουλίου.

Στους ομιλητές του στρογγυλού τραπεζιού συγκαταλέγονται οι κ.κ.:
Δρ. Χαράλαμπος Κοντοές, Πρόεδρος του Συνεδρίου και Διευθυντή Ερευνών στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ)
Καθηγ. Χρήστος Ζερεφός ΓΓ και Επόπτης του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιµατολογίας της Ακαδημίας Αθηνών
κ. Γιώργος Κρεμλής, Διευθυντής ε.τ. της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EE) για την προώθηση θεμάτων κυκλικής οικονομίας και νησιωτικότητας, τ. Πρόεδρο της Σύμβασης Espoo και του Πρωτοκόλλου SEA, και μέλος του Περιβαλλοντικού και Κοινωνικού Συμβουλευτικού Συμβουλίου (ESAC) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη (EBRD)
Δρ. Βασίλειος Γρηγορίου, Χημικός, διδάκτωρ φυσικοχημείας, ερευνητής, εφευρέτης, επιχειρηματίας τεχνολογιών. Συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Advent Technologies
Τη συζήτηση συντόνισε η κα Μαργαρίτα Πουρνάρα, Δημοσιογράφος/Συγγραφέας.