ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ξεκινά η υλοποίηση των δύο νέων εμβληματικών ερευνητικών υποδομών PANGEA και NOA-AEGIS του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Για πρώτη φορά τα τρία Ινστιτούτα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΙΑΑΔΕΤ, ΙΕΠΒΑ & ΓΙ) ενώνουν τις δυνάμεις μου και μετέχουν από κοινού στην υλοποίηση των δύο εμβληματικών έργων ερευνητικών υποδομών PANGEA και NOA-AEGIS, στόχος των οποίων είναι η μελέτη της Κλιματικής Αλλαγής και η προστασία της κοινωνίας, του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας από την απειλή φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.
Το ύψος της χρηματοδότησης των δύο αυτών έργων ανέρχεται στα 66 εκ. ευρώ τα οποία προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (45,5 εκ. ευρώ) την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (16,5 εκατ. ευρώ) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (4 εκ. ευρώ).