ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συνέντευξη του Δ/ντή του ΙΑΑΔΕΤ Σπύρου Βασιλάκου στον δημοσιογράφο κ. Κυριακίδη για τα εμβληματικά προγράμματα του Ινστιτούτου.

Συνέντευξη του διευθυντή ΙΑΑΔΕΤ στον δημοσιογράφο κ. Κυριακίδη για τα εμβληματικά προγράμματα του Ινστιτούτου.

Ακούστε τη συνέντευξη εδώ.

Director_17_01_2024