ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Βίντεο με τη χωρική και χρονική εξέλιξη του καπνού βάσει των τρεχουσών ατμοσφαιρικών συνθηκών στις πυρκαγιές που εξελίσσονται σε όλη την Ελλάδα σήμερα, Τετάρτη 23 Αυγούστου 2023.

Η εκτίμηση προέρχεται από το σύστημα πρόγνωσης διασποράς του καπνού και το επιχειρησιακό μοντέλο διασποράς σωματιδίων FLEXPART της Επιχειρησιακής μονάδας BEYOND/ Εθνικόν Αστεροσκοπείον Αθηνών.
Μπείτε στην πλατφόρμα και ενημερωθείτε σχετικά: http://smoke.beyond-eocenter.eu/