ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Απεικόνιση των πολλαπλών πυρκαγιών που ξέσπασαν στον ελλαδικό χώρο τις τελευταίες 5 ημέρες.

Στην εικόνα φαίνονται οι πολλαπλές πυρκαγιές που ξέσπασαν στον ελλαδικό χώρο τις τελευταίες 5 ημέρες όπως έχουν καταγραφεί από την υπηρεσία FireHUB (https://firehub.beyond-eocenter.eu/) της Επιχειρησιακής Μονάδας Beyond του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ.

FireHUB_25_08_2023