ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Πυρκαγιά στην περιοχή τoυ Δ. Νέστου.