ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Άλλη μία ξεχωριστή ιστορία που δημιουργήθηκε την Παρασκευή 28/07/2023 από τους μικρούς επισκέπτες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο Κέντρο Επισκεπτών Πεντέλης στα πλαίσια της εκπαιδευτικής δράσης “Ιστορίες της Σελήνης”.