ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Το ξέρατε ότι, η πρώτη καταγεγραμμένη παρατήρηση του σέλαος πραγματοποιήθηκε από τους Βαβυλώνιους το 567 π.Χ.;

Αναφορικά, περιγράφεται μια ασυνήθιστη «κόκκινη λάμψη» στον ουρανό τη νύχτα. Υπάρχουν βέβαια και μελέτες που χρονολογούν την πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά τον 10ο αιώνα π.Χ. από τους Κινέζους.
🌍Το σέλας επίσης παρατηρήθηκε και από τον Αριστοτέλη κατά τη διάρκεια αίθριας νύχτας, όπου σύμφωνα με τα Μετεωρολογικά (Α’,5) αναφέρεται: «Φαίνεται δέ ποτε συνιστάμενα νύκτωρ αἰθρίας οὔσης πολλὰ φάσματα ἐν τῷ οὐρανῷ…, ἡμέρας μὲν οὖν ὁ ἥλιος κωλύει, νυκτὸς δ’ ἔξω τοῦ φοινικοῦ, τὰ ἄλλα δι’ ὁμόχροιαν οὐ φαίνεται».
📖Περισσότερα για το σέλας, στο άρθρο της Μαρίας Μήτρου στο Κοsμoς Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΕΑΑ : http://magazine.noa.gr/archives/2875 (Το άρθρο δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στις 27/3/2020).
Εικόνα: Rob Wünsche (Jena, Germany).