ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Το 9º Σχολείο του Εργαστηρίου της Τάφρου του Κορινθιακού Κόλπου (CRL School) θα διεξαχθεί μεταξύ 6 και 10 Σεπτεμβρίου 2024.

Το σχολείο θα διεξαχθεί διά ζώσης με επίκεντρο την πόλη της Ναυπάκτου. Επομένως οι δράσεις που αποτελούν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του εν λόγω σχολείου και περιλαμβάνουν την επίδειξη μετρητικών σταθμών στην αίθουσα και στο πεδίο, επίδειξη εκπαιδευτικού σεισμολογικού σταθμού, γεωλογικές παρατηρήσεις, εργαστηριακά μαθήματα επεξεργασίας μετρήσεων και κοινές ασκήσεις στο πεδίο θα διενεργηθούν κανονικά. Αυτές τις δράσεις θα συνοδεύουν παρουσιάσεις/διαλέξεις και συζήτηση με διακεκριμένους επιστήμονες της ημεδαπής και αλλοδαπής στους συμμετέχοντες φοιτητές και εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Οι δηλώσεις συμμετοχής κατόπιν παράτασης θα γίνονται δεκτές μέχρι και την 31η Μαΐου 2024.
Επιπλέον πληροφορίες και φόρμες εγγραφής θα βρείτε στο: https://nfo.crlab.eu/crl-school-2024
The 9th Corinth Rift Laboratory (CRL) School will be held from September 6th to 10th, 2024. The School will be conducted in person at the city of Nafpaktos, Greece. Thus, certain activities that are a special feature of this school i.e. the demonstration of measuring stations in the classroom and in the field, demonstration of an educational seismological station, geological observations, laboratory measurement processing classes and joint exercises in the field will be performed normally. Furthermore, presentations/lectures and discussions with distinguished scientists to the participating students and teachers of secondary education will complete the agenda alongside the aforementioned activities.
Application deadline were extended until May 31th, 2024.
More information and application forms can be found at: https://nfo.crlab.eu/crl-school-2024