ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το Σχολείο/Συνέδριο για υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές “From Fundamental Physics to Data Analysis in Cosmology”, που πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα από 13 έως 18 Μαΐου.

Το Σχολείο/Συνέδριο υλοποιήθηκε στα πλαίσια της COST Ευρωπαϊκής Δράσης COSMOVERSE, στην οποία συμμετέχει ως εκπρόσωπος της Ελλάδας ο Κύριος Ερευνητής του ΙΑΑΔΕΤ Δρ Μάνος Σαριδάκης, και παρευρέθηκαν δεκάδες νέοι ερευνητές από όλες τις χώρες της Ευρώπης οι οποίοι έλαβαν πλήρη οικονομική υποστήριξη, ενώ τη διοργάνωση ανέλαβε το ΙΑΑΔΕΤ και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Θετικών Επιστημών και Εφαρμογών.
Τόσο το Σχολείο/Συνέδριο όσο και η Δράση COSMOVERSE αφορούν τις διάφορες κοσμολογικές διαφοροποιήσεις (tensions) μεταξύ των υπαρχόντων θεωριών και καθιερωμένων μοντέλων και ενός τεράστιου όγκου νέων παρατηρησιακών δεδομένων, ένα εξαιρετικά επίκαιρο ζήτημα στην Αστροφυσική και την Κοσμολογία που ενδεχομένως θα οδηγήσει σε αλλαγή παραδείγματος στην περιγραφή του Σύμπαντος.