ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

To σύστημα FireHUB της Επιχειρησιακής μονάδας BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ εντόπισε και συνεχίζει να παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς στην Πάρνηθα δίνοντας νέα εικόνα κάθε 5 λεπτά.

Όπως φαίνεται με την πάροδο του χρόνου οδηγείται σε ύφεση και πλέον δεν εντοπίζονται νέες εστίες στις δορυφορικές εικόνες. Η επιχειρησιακή μονάδα BEYOND και το FireHUB θα συνεχίσει μα παρακολουθεί και να ενημερώνει όλο το 24 ώρο.
Παρακολουθείτε την εξέλιξη εδώ: https://firehub.beyond-eocenter.eu/
Το παρόν σύστημα είναι αποτέλεσμα ερευνητικής δράσης της μονάδας Beyond του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ