ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σήμερα και αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με την υπηρεσία πρόβλεψης έναυσης πυρκαγιών υψηλής ανάλυσης του συστήματος FireHUB της Επιχειρησιακής μονάδας BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ.

Ο χάρτης κινδύνου υψηλής ανάλυσης για τις 30 Ιουνίου δείχνει ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο σε Νότια Εύβοια, Αττική, Πελοπόννησο, Κρήτη, Ρόδο, Δυτική Ελλάδα, Πήλιο και νησιά Ανατολικού και Βορειοανατολικού Αιγαίου.
Μπορείτε να βλέπετε τους ημερήσιους χάρτες πρόβλεψης εδώ: https://riskmap.beyond-eocenter.eu/
Οι υπηρεσίες και το προσωπικό του BEYOND βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή, διασφαλίζοντας την αδιάκοπη λειτουργία των υπηρεσιών παρακολούθησης πυρκαγιών FireHUB.