ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

24/7 Real-Time Fire Monitoring service. Στο βίντεο φαίνεται η εξέλιξη της πυρκαγιάς στο Δήμο Διονύσου που ανιχνεύθηκε από τις Υπηρεσίες FireHUB της Επιχειρησιακής στις 30 Ιουνίου 2024 και 16:45 τοπική ώρα.

Όπως φαίνεται η πυρκαγιά εξελίσσεται γρήγορα και καίει σε περιοχή που είχαν σημειωθεί ξανά πυρκαγιές τα έτη 2009 και 2021.
Ενημερωθείτε σχετικά με την εξέλιξη από: https://firehub.beyond-eocenter.eu/
Ενημερωθείτε σχετικά με τις παλαιότερες καμένες εκτάσεις από: http://ocean.space.noa.gr/diachronic_bsm/
** Το παρόν σύστημα είναι αποτέλεσμα ερευνητικής δράσης της μονάδας Beyond EO Centre NOA του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ