ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συνέντευξη του Διευθυντή ΙΑΑΔΕΤ & Αντιπροέδρου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) Σπύρου Βασιλάκου αναφορικά με τις ερευνητικές προσπάθειες που γίνονται για την κατανόηση της Φυσικής του πρώιμου Σύμπαντος αλλά και για την τιμητική διάκριση που έλαβε η ομάδα Βαρύτητας και Κοσμολογίας του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ. Η συνέντευξη δόθηκε στον δημοσιογράφο κ. Κυριακίδη.