ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

“Σύγχρονη Κοσμολογία: Η δημιουργία και η εξέλιξη του Σύμπαντος”.

Μια θεματική ομιλία η οποία θα πραγματοποιηθεί από τον Δ/ντη του ΙΑΑΔΕΤ, Δρ. Σπύρο Βασιλάκο, στο πλαίσιο της έκθεσης Life in Space.
Την Τρίτη 09/01/2024, ώρα 19:00 στο Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή.
Περίληψη ομιλίας:
Στην παρούσα ομιλία θα παρουσιαστούν συνοπτικά οι βασικοί πυλώνες πάνω στους οποίους εδράζεται η σύγχρονη Κοσμολογία. Ως αποτέλεσμα της γνώσης που έχουμε αποκομίσει κυρίως τα τελευταία 50 χρόνια, ο ομιλητής θα παρουσιάσει μια ολιστική τοποθέτηση αναφορικά με την κοσμική ιστορία. Συγκεκριμένα, θα αναφερθεί σε βασικά Κοσμολογικά θέματα όπως η θεωρία της μεγάλης έκρηξης, ο χωρόχρονος, ο κοσμικός πληθωρισμός, ο σχηματισμός των γαλαξιών, η επιταχυνόμενη διαστολή και η καμπυλότητα του Σύμπαντος αλλά και θα επιχειρηματολογήσει για την αναγκαιότητα εισαγωγής μιας ενιαίας φυσικής θεωρίας που θα ερμηνεύει τον μηχανισμό δημιουργίας του Σύμπαντος που παρατηρούμε.
Life_06_01_2024