ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σήμερα, παραμονή Πρωτοχρονιάς, ένα εκτεταμένο αφιέρωμα στο ΒΗΜΑ για το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Μια διαδρομή στην ιστορία άνω των 180 ετών έως την σύγχρονη δράση και πρωτοπορία του.
Ευχαριστούμε την κ. Κουζέλη για την επιμέλεια.
Καλή χρονιά σε όλους!