ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Το ΙΑΑΔΕΤ συντονίζει το Ερευνητικό προγράμμα SPEARHEAD

 

  Spearhead_black_final   he

Ξεκινά η υλοποίηση ενός νέου Ερευνητικού Προγράμματος Χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Horizon Europe), κατόπιν ανταγωνιστικής αξιολόγησης. Το πρόγραμμα SPEcification, Analysis & Re-calibration of High Energy pArticle Data (SPEARHEAD) συντονίζεται από το ΙΑΑΔΕΤ του ΕΑΑ υπό την εποπτεία του Κύριου Ερευνητή Δρ Αθανάσιου Παπαϊωάννου. Αφορά, συνολικά 8 εταίρους (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ινστιτούτα καθώς και μια Μικρομεσαία Επιχειρήση), που διαθέτουν τους καλύτερους ευρωπαϊκούς πόρους (από άποψη δεδομένων, μοντέλων και υποδομής) σε έρευνα σωματιδίων πολύ υψηλής ενέργειας, κατανεμημένες σε 6 Ευρωπαϊκές χώρες.

Το SPEARHEAD θα πραγματοποιήσει μια λεπτομερή ανάλυση παρατηρήσεων σωματιδίων πολύ υψηλής ενέργειας, από τις πιο σημαντικές αποστολές ηλιοφυσικής, σε συνδυασμό με επίγειες μετρήσεις και θα δώσει απαντήσεις σε τρία ανοικτά επιστημονικά ερωτήματα:

  • Πώς επιταχύνονται τα πρωτόνια Ε>100 MeV και τα ηλεκτρόνια Ε>1 MeV σε ηλιακές εκρήξεις;
  • Ποιοι είναι οι χρόνοι απελευθέρωσης και τα φασματικά χαρακτηριστικά των σχεδόν σχετικιστικών σωματιδίων από ηλιακές εκρήξεις;
  • Πώς επηρεάζουν οι στεμματικές και διαπλανητικές δομές τις διαδικασίες μεταφοράς σωματιδίων πολύ υψηλής ενέργειας;

Το SPEARHEAD προωθεί, βάση εκτεταμένου σχεδίου, τη μελλοντική εφαρμογή των αποτελεσμάτων του μέσα από: (α) την ολοκληρωμένη δέσμευση χρηστών καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος ώστε να συναποφασιστούν οι αναγκαίες προδιαγραφές που αφορούν τους τελικούς χρήστες, (β) την άμεση παροχή των αποτελεσμάτων μέσω υποδομών ανοιχτής πρόσβασης (ESA Datalabs), και (γ) την προώθηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος (δεδομένα προστιθέμενης αξίας, εργαλεία ανάλυσης, αποτύπωση ερευνητικού έργου) για τις μελλοντικές αποστολές ηλιοφυσικής.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο εδώ.