ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Στις 16 Ιουλίου 2023 ξεκίνησε επίσημα το 43ο ετήσιο συνέδριο IGARSS.

Στις 16 Ιουλίου 2023 ξεκίνησε επίσημα το 43ο ετήσιο συνέδριο IGARSS (https://2023.ieeeigarss.org/) στην Pasadena των Ηνωμένων Πολιτειών.
Το IGARSS (International Geoscience and Remote Sensing Symposium) αποτελεί τη ναυαρχίδα των συνεδρίων της IEEE Geoscience and Remote Sensing Society και ένα από τα μεγαλύτερα παγκόσμια συνέδρια γεωεπιστημών και τηλεπισκόπησης. Το IGARSS στοχεύει στην ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στις γεωεπιστήμες και τις τεχνολογίες τηλεπισκόπησης, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της παρατήρησης της Γης, της παρακολούθησης φυσικών καταστροφών και της αξιολόγησης κινδύνου.
Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών με την ερευνητική ομάδα Orion Lab του ΙΑΑΔΕΤ, θα παρευρεθεί στις 16-21 Ιουλίου στο συνέδριο, όπου θα πραγματοποιήσει ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο και μια σειρά από επιστημονικές ομιλίες στον τομέα της παρακολούθησης φυσικών καταστροφών και γεωλογικών φαινομένων με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων και μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης. Μεταξύ άλλων θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα έρευνας που έχει πραγματοποιηθεί από το ΕΑΑ σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα και αφορά τη σύγκριση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης για την αυτόματη χαρτογράφηση καμένων εκτάσεων με δορυφορικά δεδομένα υψηλής ανάλυσης. Θα παρουσιαστούν επίσης επιστημονικές δημοσιεύσεις πάνω στην αξιοποίηση μεθόδων βαθιάς μηχανικής μάθησης για την πρόγνωση κινδύνου δασικών πυρκαγιών, αλλά και για την ανίχνευση κατολισθήσεων.
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο “Deep Learning for monitoring and forecasting natural hazards with earth observation data” που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιουλίου από τους ερευνητές του ΕΑΑ/Orion Lab, αφορά στις πιο σύγχρονες μεθόδους έγκαιρης πρόβλεψης φυσικών καταστροφών όπως οι δασικές πυρκαγιές, η ηφαιστειακή δραστηριότητα, οι πλημμύρες και οι σεισμοί, ενώ θα καλύψει εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης σε όλα τα στάδια του κύκλου διαχείρισης κρίσης (πρόβλεψη και προετοιμασία, έγκαιρη ειδοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση επιπτώσεων).
Αναλυτικές πληροφορίες για το εκπαιδευτικό σεμινάριο: https://2023.ieeeigarss.org/tutorials.php#tut109
IGARSS_17_07_2023