ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Η αυξανόμενη ανάγκη για παγκόσμια και περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των χωρών για τη διαχείριση και τον μετριασμό των επιπτώσεων των καταιγίδων άμμου και σκόνης και των διασυνοριακών κινδύνων που δημιουργούν, οδήγησε στην ανακήρυξη της 12ης Ιουλίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Καταπολέμησης των Καταιγίδων άμμου και σκόνης από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

H ομάδα NOA – ReACT συμμετείχε στην ημέρα αυτή με σχετική ομιλία του Δρ. Βασίλη Αμοιρίδη για την ιστορία των παρατηρήσεων σκόνης, με πρώτη αναφορά λασποβροχής τον 8ο αιώνα πΧ. από τον Όμηρο στην Ιλιάδα, στο webinar που διοργάνωσε το Barcelona Dust Forecast Center!
Εθνικόν Αστεροσκοπείον Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών,Τηλεπισκόπησης
(photo: WMO & Barcelona Dust Forecast Center)