ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Στις 11 Ιουνίου 2024 πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση του Εργαστηρίου της Τάφρου του Κορινθιακού Κόλπου στο Αμφιθέατρο “Ιωάννης Δρακόπουλος” του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι κύριοι οργανωτές ήταν το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συμμετείχαν, με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά, 24 ερευνητές από όλα τα συνεργαζόμενα ινστιτούτα από την Ελλάδα (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και Πανεπιστήμιο Πατρών), τη Γαλλία (Γαλλικό Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, CNRS) και την Τσεχία (Πανεπιστήμιο Charles της Πράγας), καθώς και εξωτερικός συνεργαζόμενος ερευνητής από την Ιταλία (Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας, INGV). Στην ημερίδα του CRL παρουσιάστηκαν επιστημονικά θέματα, καθώς και οι προηγούμενες δραστηριότητες του Εργαστηρίου, που αφορούσαν θέματα διακυβέρνησης, επιστημονικά και συντήρησης. Λήφθηκαν αποφάσεις, ενώ τέθηκαν και νέα θέματα προς συζήτηση. Αναλύθηκαν προηγούμενες και διερευνήθηκαν μελλοντικές κοινές προτάσεις για ερευνητικά Έργα. Συζητήθηκαν επίσης θέματα, όπως η λήψη στρατηγικών αποφάσεων για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του CRL, οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή υποδομή παρατήρησης της ηπειρωτικής γης EPOS, καθώς και εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες.
Η ημερήσια διάταξη της ημερίδας CRL 2024 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://nfo.crlab.eu/crl-general-assembly-2024. Σύντομα θα αναρτηθούν και τα πρακτικά, καθώς αποφασίστηκε να διανεμηθούν ελεύθερα.