ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Το ξέρατε ότι ο Ήλιος μας είναι τόσο μεγαλύτερος από τη Γη που για να γεμίσουμε τον όγκο του χρειαζόμαστε 1,3 εκατομμύρια Γαίες;

Μάλιστα, ο Ήλιος είναι περίπου 100 φορές ευρύτερος από τη Γη και περίπου 10 φορές ευρύτερος από τον Δία, τον μεγαλύτερο πλανήτη του Ηλιακού μας συστήματος.
Παρόλα αυτά, ο Ήλιος μας είναι ένα μικρό αστέρι τύπου G2 V, ενώ έχουν βρεθεί αστέρια με μάζες μέχρι 100 φορές μεγαλύτερες!