ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Παρουσίαση αποτελεσμάτων του έργου SPEARHEAD, που συντονίζεται από το ΙΑΑΔΕΤ, στο EGU24.