ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αστρονομικό ημερολόγιο! Σήμερα, 15 Απριλίου 2024, η Σελήνη βρίσκεται στο πρώτο τέταρτο.

Η Σελήνη δείχνει μόνο μια πλευρά στη Γη. Γιατί; Γιατί η περιστροφή της γύρω από τον άξονα της είναι συγχρονισμένη με την περιφορά της γύρω από τη Γη. Σαν ένα κοσμικό χορό βαλς, βλέπουν πάντα την μπροστινή μεριά του παρτενέρ τους. Αυτό λέγετε παλιρροϊκό κλείδωμα, δηλαδή όταν ο ρυθμός περιστροφής του ενός σώματος γύρω από το άλλο διατηρείται σταθερός και συντονισμένος με το ρυθμό περιφοράς του.
Επανδρωμένες αποστολές στη Σελήνη έχουν να γίνουν από τη δεκαετία του 1970, με τις αποστολές Απόλλων της ΝΑΣΑ (Apollo 11, 12, 14, 15, 16 και 17). Οι επόμενες επανδρωμένες αποστολές θα γίνουν με τα προγράμματα ARTEMIS, με σκοπό την επιστημονική εξερεύνηση του φεγγαριού. Μαζί με την Ελλάδα, άλλες 36 χώρες έχουν υπογράψει από το 1967 μια συνθήκη (Outer Space Treaty) με στόχο ένα ασφαλές, διαφανές περιβάλλον που διευκολύνει την εξερεύνηση, την επιστήμη και τις εμπορικές δραστηριότητες για να τις απολαμβάνει όλη η ανθρωπότητα.