ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Κύριος Ερευνητής του ΙΑΑΔΕΤ, Μάνος Σαριδάκης, παρουσίασε το βιβλίο του “Tο Σύμπαν” στους μικρούς μας φίλους, με απλό και διαδραστικό τρόπο, με ζωγραφική και παρατήρηση. Γιατί τα αστέρια, οι πλανήτες και το Σύμπαν μπορούν να φτάσουν σε όλους.