ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, από τον Πρύτανη Καθηγητή κ. Γεράσιμο Σιάσο, και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, από τον Διευθυντή και Πρόεδρο του Δ.Σ. Καθηγητή κ. Εμμανουήλ Πλειώνη, επισφραγίζοντας τη συνεργασία του Τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (Ι.Α.Α.Δ.Ε.Τ.) στο πλαίσιο του προγράμματος ERMIS (Hellenic Cubesat Demonstration Mission). Το Μνημόνιο υπεγράφη στο πλαίσιο της ημερίδας «Ημέρα Σταδιοδρομίας στις Διαστημικές Τεχνολογίες, Εφαρμογές και Υπηρεσίες Made in Greece» που διοργάνωσαν το Τµήµα Αεροδιαστηµικής Επιστήµης και Τεχνολογίας και το Διιδρυµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Ʃπουδών στις «Διαστηµικές Τεχνολογίες, Εφαρµογές και Υπηρεσίες» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Μάξιμος Σενετάκης, ενώ σύντομες ομιλίες έδωσαν ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Δρ. Σπύρος Βασιλάκος και ο Πρόεδρος του Τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Καθηγητής κ. Βάιος Λάππας.