ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Vassilis Amiridis και η Eleni Marinou της ReACT, εντάχθηκαν στην οργανωτική επιτροπή της διεθνούς ομάδας εργασίας MIRA της NASA, στο πλαίσιο της προώθησης διεθνών συνεργασιών στην έρευνα της ατμόσφαιρας.