ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Νέο πιλοτικό πρόγραμμα του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ “Ηλίου Φαεινότερον” από τον Μάιο στα σχολεία της Αττικής και διαδικτυακά σε εκείνα εκτός Αττικής.