ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι η ομάδα του ΙΑΑΔΕΤ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, NOA – ReACT, αναλαμβάνει την υλοποίηση του #AtmoHub, ενός κόμβου πληροφόρησης για την Ατμοσφαιρική Σύσταση στην Ελλάδα.