ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το συνέδριο SPEARHEAD #1!

Η πρώτη δια ζώσης συνάντηση της κοινοπραξίας για το έργο SPEARHEAD πραγματοποιήθηκε από τις 11-13 Ιουνίου 2024. Η συνάντηση περιελάμβανε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινοπραξίας, λεπτομερείς παρουσιάσεις των πακέτων εργασίας, συζητήσεις για τα μελλοντικά βήματα και επιστημονικούς διαλόγους σχετικά με τους στόχους του έργου. Η εκδήλωση έφερε σε επαφή την κοινοπραξία, την εξωτερική συμβουλευτική επιτροπή και τους εμπειρογνώμονες του πεδίου έρευνας.