ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Η Δρ Ελένη Βαρδουλάκη, Αστροφυσικός στο ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ μίλησε στις 14 Ιουνίου 2024 σε μαθητές της Γερμανικής Σχολής Αθηνών στα πλαίσια του επαγγελματικού προσανατολισμού.

Αναφέρθηκε στην καριέρα του Αστροφυσικού και τι μελετά, τις ειδικότητες και σπουδές, καθώς την επαγγελματική απασχόληση εντός και εκτός ακαδημαϊκού χώρου και τα διάφορα μονοπάτια που μπορούν να ακολουθήσουν, καθώς και επιλογές για επαγγελματική αποκατάσταση στη Γερμανία και Ελλάδα.
Τόνισε ότι οι δεξιότητες που αποκτά κάποιος μέσα από την έρευνα τον εξοπλίζουν για μια καριέρα τόσο εντός όσο και εκτός ακαδημαϊκού χώρου, με πολλές επιλογές, όπως σε διαστημικές εταιρίες, στην αεροδιαστημική και άμυνα, ως επιστήμονας δεδομένων και αναλυτής (στην οικονομία, την υγεία, τις φαρμακευτικές, το εμπόριο, κλπ.), ως επικοινωνιολόγος της επιστήμης ή στην εκπαίδευση, στην ανάπτυξη λογισμικού, ως σύμβουλος, ως ειδικός επιστήμονας που εγκρίνει πατέντες, και πολλά άλλα!
Τέλος, παρότρυνε τους φοιτητές να δοκιμάσουν την έρευνα στην Αστροφυσική μέσω πρακτικής άσκησης στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.