ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τι συνθήκες επικρατούσαν στο πρώιμο σύμπαν; Τι είναι η κβαντική θεωρία βαρύτητας και πως δημιουργήθηκε το σύμπαν; Πως τελικά μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την θεωρία των υπερχορδών;

Συνέντευξη του Διευθυντή του Ινστιτούτου ΙΑΑΔΕΤ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Δρ. Σπύρου Βασιλάκου Spyros Basilakos, στον δημοσιογράφο κ. Σκολούδη σχετικά με πρόσφατη τιμητική διάκριση από την Εταιρεία Βαρύτητας των ΗΠΑ.