ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αστρονομικό ημερολόγιο! Σήμερα, 14 Ιουνίου η Σελήνη βρίσκεται στο Απόγειο, την πιο μεγάλη απόσταση από τη Γη.

Η μέγιστη αυτή απόσταση δεν είναι σταθερή, αλλά κυμαίνεται από 404000 έως 406700 χιλιόμετρα. Για τη σημερινή ημέρα η μέγιστη απόσταση της Σελήνης από τη Γη θα είναι περίπου 404070 χιλιόμετρα. Σημειώνουμε πως η απόσταση της Σελήνης γύρω από τη Γη κυμαίνεται από 356400 έως 406700 χιλιόμετρα.