ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Οι Υπηρεσίες FireHUB της Επιχειρησιακής Μονάδας BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ κατέγραψαν την αρχική εκτίμηση της καμένης έκτασης για την πυρκαγιά στο Δήμο Ερυμάνθου – 24 Ιουνίου 2024.

Η αρχική εκτίμηση της καμένης έκτασης για την πυρκαγιά στο Δήμο Ερυμάνθου (Εικόνα 1) που ξέσπασε στις 21 Ιουνίου 2024, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες VIIRS χωρικής ανάλυσης 375m που λαμβάνουμε καθημερινά στις κεραίες μας, είναι συνολικά 4404.13 εκτάρια/ 44041.3 στρέμματα, όπως την παρουσιάζει αυτόματα η πλατφόρμα 𝗙𝗼𝗿𝗲𝘀𝘁 𝗙𝗶𝗿𝗲 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗦𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺 (𝗙𝗙𝗜𝗦) http://ffis.beyond-eocenter.eu/ της Επιχειρησιακής μονάδας BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ.
Πρόκειται για μια πρώτη εκτίμηση και η ομάδα μας θα επανέλθει με λεπτομερή αποτίμηση της καμένης έκτασης ύστερα από επεξεργασία δορυφορικών εικόνων υψηλής ανάλυσης.
Η πλατφόρμα παρέχει μία σειρά προϊόντων ταχείας δορυφορικής ανίχνευσης των ενεργών εστιών φωτιάς αλλά και την αποτίμηση-χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων σε Κεντρική και Νότια Ευρώπη, Βόρεια Αφρική, Μέση Ανατολή και Μαύρη θάλασσα.
Μπείτε στην πλατφόρμα και ενημερωθείτε σχετικά: http://ffis.beyond-eocenter.eu/