ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Οι πρώτες φωτογραφίες του δορυφόρου Earthcare τη στιγμή που αναπτύσσει τα ηλιακά του πάνελ, ενώ βρίσκεται σε τροχιά!

Το ΙΑΑΔΕΤ συμμετέχει σε αυτή την αποστολή για την διερεύνηση και την παρατήρηση της ατμόσφαιρας της Γης, συμβάλλοντας σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους, μέσω του NOA – ReACT.
Την αποστολή συντονίζει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Διαστημικών Επιχειρήσεων (European Space Operations Centre, #ESOC ). Το ESOC από το 1967 διαχειρίζεται όλους τους δορυφόρους της ESA, καθώς και ένα παγκόσμιο δίκτυο επίγειων σταθμών.
Μάθετε περισσότερα για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Διαστημικών Επιχειρήσεων https://www.esa.int/About_Us/ESOC
Φωτογραφίες από ΗΕΟ: https://www.heospace.com/