ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Το ξέρατε ότι η αστεροσεισμολογία είναι η μελέτη του τρόπου με τον οποίο τα αστέρια πάλλονται, γεγονός που μας βοηθά να κατανοήσουμε τις φυσικές διεργασίες στο εσωτερικό τους;

Τα τελευταία είκοσι χρόνια, διαστημικές αποστολές όπως το CoRoT, το Kepler και το TESS έχουν βελτιώσει σημαντικά την ικανότητά μας να παρατηρούμε αυτές τις αναπάλσεις (ή ταλαντώσεις) των άστρων. Ιδίως όταν τα παλλόμενα άστρα είναι μέλη διπλών ή πολλαπλών αστρικών συστημάτων, η αλληλεπίδρασή τους με τα υπόλοιπα μέλη μας προσφέρει τρομερή πληροφορία αναφορικά με την εξέλιξή τους.
Την ερχόμενη εβδομάδα, 1 και 2 Ιουλίου, ο ερευνητής του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ Δρ Αλέξιος Λιάκος, ως μέλος επιστημονικής επιτροπής, συνδιοργανώνει συμπόσιο στο διεθνές συνέδριο του European Astronomical Society (EAS) στην Πάδοβα της Ιταλίας με θέμα την αστεροσεισμολογία και τίτλο “Asteroseismology in multiple-star systems in the era of large photometric surveys”. Στόχος είναι να συζητήσουν τις συναρπαστικές εξελίξεις στη μελέτη των παλλόμενων αστέρων σε συστήματα πολλών αστέρων.