ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ερευνητής του ΙΑΑΔΕΤ Δρ. Βασίλης Αμοιρίδης και η ερευνήτρια Δρ. Ελένη Μαρίνου από την ομάδα #NOA-NOA – ReACT εντάχθηκαν στην οργανωτική επιτροπή της ομάδας εργασίας MIRA της NASA – NASA – National Aeronautics and Space Administration.

Η #MIRA προωθεί τη συνεργασία μεταξύ ερευνητικών ομάδων στους τομείς της παρακολούθησης και μοντελοποίησης της ατμοσφαιρικής σύστασης με χρήση επιτόπιων μετρήσεων, μεθόδων τηλεπισκόπησης, και ατμοσφαιρικών μοντέλων, ενισχύοντας τον επιστημονικό διάλογο για το κλίμα και την ποιότητα του αέρα.
Οι κ. Αμοιρίδης και κ. Μαρίνου παίζουν καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της έρευνας των αερολυμάτων.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο της MIRA θα βρείτε εδώ: https://science.larc.nasa.gov/mira-wg/
Mira_30_01_2024
 AmiridisMarinou_Eleni