ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Μέλη της ερευνητικής ομάδας του προγράμματος ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΣ στοχεύουν στην καλύτερη κατανόησή των πλανητικών νεφελωμάτων.

Μέλη της ερευνητικής ομάδας του προγράμματος ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΣ με επιστημονικό υπεύθυνο τον ερευνητή του ΙΑΑΔΕΤ/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Δρ. Σταύρο Άκρα στοχεύουν στην καλύτερη κατανόησή των πλανητικών νεφελωμάτων, του τελευταίου δηλαδή σταδίου της εξέλιξη αστεριών μικρής μάζας όπως ο Ήλιος μας, μέσω της μελέτης των συμπυκνωμάτων μοριακού υδρογόνου.
Για τον σκοπό αυτό η εν λόγω ομάδα κατέθεσε 2 προτάσεις στο European Southern Observatory στη Χιλή για παρατηρήσεις στο οπτικό και υπέρυθρο μέρος του φάσματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με τα 8μ τηλεσκοπία του VLT. Και οι δύο προτάσεις έγιναν δεκτές και οι παρατηρήσεις αναμένονται να πραγματοποιηθούν μεταξύ Απρίλιο και Σεπτέμβριο του 2024 χρησιμοποιώντας τα επιστημονικά όργανα X-Shooter και VISIR, αντίστοιχα.
Με τα δεδομένα αυτά η ερευνητική ομάδα θα προσδιορίσει αρχικά τις φυσικοχημικές ιδιότητες, όπως η θερμοκρασία, η πυκνότητα και οι αφθονίες των χημικών στοιχείων των πλανητικών νεφελωμάτων και των συμπυκνωμάτων, να μελετήσει πιθανούς μηχανισμούς σχετικά με τη δημιουργία των συμπυκνωμάτων μοριακού υδρογόνου, και να μελετήσουν τη συσχέτιση του μοριακού Υδρογόνου με πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες, δηλαδή οργανικές χημικές ουσίες που πιθανόν συνδέονται με τον σχηματισμό της ζωής.
ESO_30_01_2024
Τα τηλεσκόπια VLT στη Χιλή.