ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών συντονίζει το ερευνητικό έργο ThinkingEarth – “Copernicus Foundation Models for a Thinking Earth”, το οποίο ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2024 με διάρκεια 3 ετών και χρηματοδοτείται από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα (EUSPA) στα πλαίσια του Horizon Europe.

https://www.euspa.europa.eu/thinkingearth-copernicus…
Το ThinkingEarth θα αξιοποιήσει καινοτόμες μεθόδους όπως η Βαθιά Μηχανική Μάθηση, η Αιτιότητα (Causality), η Εξηγήσιμη Τεχνητή Νοημοσύνη (explainable AI) και η αυτο-εποπτευόμενη μάθηση (Self-supervised Learning) για να αναπτύξει θεμελιώδη μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πλήθος εφαρμογών στον τομέα της Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης (Copernicus Foundation Models). Το έργο στοχεύει επίσης στη δημιουργία ενός μοντέλου γράφου αναπαράστασης της Γης (Earth as a Graph) για τη μελέτη προβλημάτων σχετικών με την κλιματική κρίση, αντιμετωπίζοντας τον πλανήτη σαν ένα ενιαίο αλληλένδετο σύστημα.
Τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης που θα αναπτυχθούν, θα δοκιμαστούν σε πιλοτικές εφαρμογές στον τομέα της αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας για τη δημιουργία ουδέτερων ενεργειακά πόλεων, τον τομέα της παρακολούθησης και διαχείρισης της βιοποικιλότητας για τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και στον τομέα της πρόβλεψης και αντιμετώπισης κρίσεων επισιτιστικής ασφάλειας.
Το φιλόδοξο αυτό έργο υπό το συντονισμό του ΕΑΑ υλοποιείται από 12 συνολικά οργανισμούς, οι εκπρόσωποι των οποίων παρευρέθηκαν στην Αθήνα στις 29 & 30 Ιανουαρίου 2024 για την εναρκτήρια συνάντηση.
Συντονιστής του έργου: Δρ. Ιωάννης Παπουτσής, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας Orion Lab του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ.
Συντονιστής της πιλοτικής εφαρμογής στην αξιοποίηση ηλιακής ενέργειας: Δρ. Παναγιώτης Κοσμόπουλος, Εντεταλμένος Ερευνητής του ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ.
Orion_01_02_2024 Orion_01_02_2024_b