ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Νέα ιστοσελίδα για το ευρύ κοινό, με νέα από την Αστροφυσική Υψηλών ενεργειών

Το πρόγραμμα AHEAD χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στα πλαίσια του Horizon2020. Περιλαμβάνει τα περισσότερα από τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στον χώρο της Αστροφυσικής Υψηλών Ενεργειών. Στόχος του προγράμματος είναι να ενοποιήσει τις προσπάθεις όλων αυτών των ερευνητικών φορέων στην ανάλυση δεδομένων ακτίνων Χ και να διευκολύνει την πρόσβαση στις υποδομές τους. Επίσης, το πρόγραμμα AHEAD δραστηριοποιείται στην διάχυση των επιστημονικών γνώσεων στο ευρύ κοινό. Μέρος αυτής της προσπάθειας αποτελεί η δημιουργία ιστοσελίδας μέσω της οποίας ενδιαφέρουσες επιστημονικές ανακαλύψεις στον χώρο της Αστροφυσικής παρουσιάζονται με εκλαϊκευμένο τρόπο. Η ιστοσελίδα επίσης περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές όλων των ηλικιών καθώς και ενημέρωση για εκδηλώσεις και συνέδρια σε όλη την Ευρώπη. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.